Styrelsen

Jenny Lahrin, ledamot

Jenny Lahrin

Ledamot i revisionsutskottet.

Född

1971.

Vald

2013.

Utbildning

Jur kand, Executive MBA.

Nuvarande befattning

Förvaltare och gruppchef vid avdelningen för bolag med statligt ägande på näringsdepartementet.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i AB Göta kanalbolag och V.S. VisitSweden AB.

Tidigare befattningar

Styrelseledamot i SOS Alarm Sverige AB (2015–2016).

Styrelseledamot i Swedavia AB (2012–2015).

Styrelseledamot i RISE Research Institutes of Sweden AB (2012–2013).

Affärsjurist på enheten för statligt ägande, näringsdepartementet/finansdepartementet (2008–2012).

Chefsjurist på Veolia Transport Northern Europe AB (2003–2008) och advokat (2001–2002).

Relaterad information

Fredrik Rystedt

Ledamot

Robert Lönnqvist

Arbetstagarrepresentant