Styrelsen

Lars G Nordström, styrelseordförande

Lars G Nordström

Ledamot i ersättningsutskottet. 

Namn

Lars G Nordström

Född

1943

Vald

2011

Utbildning

Studier i juridik.

Andra uppdrag

Ordförande för Finsk-svenska handelskammaren.

Vice ordförande i Nordea Bank.

Styrelseledamot i Viking Line Abp, Svensk-amerikanska handelskammaren och SNS.

Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Hederskonsul för Finland i Sverige.

Tidigare befattningar

Styrelseledamot i TeliaSonera (2006–2010).

Styrelseordförande för Kungliga Operan (2005–2009).

VD och koncernchef för Posten Norden AB (2008–2011).

Olika ledande befattningar på Nordea Bank (1993–2007), däribland som VD och koncernchef (2002–2007).

Olika befattningar på Skandinaviska Enskilda Banken (1970–1993), däribland som vice VD (1989–1993).

Relaterad information

Fredrik Arp

Ledamot

Håkan Erixon

Ledamot

Jenny Lahrin

Ledamot