Styrelsen

Lars G Nordström, styrelseordförande

Lars G Nordström

Ledamot i ersättningsutskottet. 

Född

1943.

Vald

2011.

Utbildning

Studier i juridik.

Andra uppdrag

Ordförande för Finsk-svenska handelskammaren.

Styrelseledamot i Viking Line Abp, Svensk-amerikanska handelskammaren och SNS.

Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Hederskonsul för Finland i Sverige.

Tidigare befattningar

Styrelseledamot i TeliaSonera (2006–2010).

Styrelseordförande för Kungliga Operan (2005–2009).

Vd och koncernchef för Posten Norden AB (2008–2011).

Olika ledande befattningar på Nordea Bank (1993–2007), däribland som vd och koncernchef (2002–2007), styrelseledamot (2002–2019) och vice ordförande (2017–2019). 

Olika befattningar på Skandinaviska Enskilda Banken (1970–1993), däribland som vice vd (1989–1993).

Relaterad information

Ann Carlsson

Ledamot

Håkan Erixon

Ledamot