Styrelsen

Lennart Bengtsson, arbetstagarrepresentant (suppleant)

Lennart Bengtsson

Född

1958.

Vald

2018.

Utbildning

Tvåårig mekanisk gymnasial utbildning samt en nätverksteknisk utbildning inom IT.

Nuvarande befattning

Arbetstagarledamot för Seko, facket för service och kommunikation. Anställd på Vattenfall sedan 1979, för närvarande som IT-tekniker.

Relaterad information

Anders Bohlin

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Christer Gustafsson

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Mats Granryd

Styrelseordförande