Styrelsen

Lennart Bengtsson, arbetstagarrepresentant, suppleant

Lennart Bengtsson

Arbetstagarledamot för Seko, facket för service och kommunikation.

Anställd på Vattenfall sedan 1979, för närvarande inom IT på Vattenfall Services Nordic.

Namn

Lennart Bengtsson

Född

1958

Vald

2018

Utbildning

Tvåårig mekanisk gymnasial utbildning samt en nätverksteknisk utbildning inom IT.

Relaterad information

Christer Gustafsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Lars G Nordström

Styrelseordförande

Fredrik Arp

Ledamot