Styrelsen

Tomas Kåberger, ledamot

Tomas Kåberger

Ledamot i revisionsutskottet.

Född

1961.

Vald

2015.

Utbildning

Civilingenjör i teknisk fysik. Tekn dr, fysisk resursteori. Docent i miljövetenskap.

Andra uppdrag

Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ledare för styrkeområde energi.

Arbetande styrelseordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Styrelseordförande Johannebergs Science Park AB. Styrelseledamot i Persson Invest AB, Tanke och Möda AB och Norges forskningsråd.

Senior rådgivare GEIDCO, Beijing.

Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.     

Tidigare befattningar

Generaldirektör, Energimyndigheten (2008–2011).

Professor i internationella hållbara energisystem, Lunds universitet (2006–2008).

Relaterad information

Fredrik Rystedt

Ledamot

Robert Lönnqvist

Arbetstagarrepresentant

Rolf Ohlsson

Arbetstagarrepresentant