Styrelsen

Tomas Kåberger, ledamot

Tomas Kåberger

Ledamot i revisionsutskottet.

Född

1961.

Vald

2015.

Utbildning

Civilingenjör i teknisk fysik.

Tekn dr, fysisk resursteori.

Docent i miljövetenskap.

Andra uppdrag

Industrialiseringsdirektör InnoEnergy.

Arbetande styrelseordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo.

Styrelseordförande i Johannebergs Science Park AB.

Styrelseledamot i Sustainable Energy Angels AB, Tanke och Möda AB, Norges forskningsråd och Persson Invest AB.

Senior rådgivare GEIDCO, Beijing.

Affilierad professor vid Chalmers.

Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Tidigare befattningar

Professor i industriell energipolicy, Chalmers (2012–2018).

Generaldirektör, Energimyndigheten (2008–2011).

Professor i internationella hållbara energisystem, Lunds universitet (2006–2008).

Relaterad information