Styrelsen

Tomas Kåberger, ledamot

Tomas Kåberger

Ledamot i revisionsutskottet.

Född

1961.

Vald

2015.

Utbildning

Civilingenjör, teknisk fysik.

Tekn dr, fysisk resursteori.

Docent, miljövetenskap.

Andra uppdrag

Industrialiseringsdirektör InnoEnergy.

Arbetande styrelseordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo.

Styrelseledamot i Sustainable Energy Angels AB och Norges forskningsråd.

Senior rådgivare GEIDCO, Beijing.

Affilierad professor Chalmers.

Tidigare befattningar

Professor, Chalmers, Industriell energipolicy (2012–2018).

Generaldirektör, Energimyndigheten (2008–2011).

Professor, Lunds universitet, Internationella hållbara energisystem (2006–2008).

Relaterad information

Fredrik Rystedt

Ledamot

Rolf Ohlsson

Arbetstagarrepresentant, ledamot

Jeanette Regin

Arbetstagarrepresentant, ledamot