Hjälp oss utforma Vattenfalls strategi – delta i vår undersökning

Vattenfalls hållbarhetsundersökning för intressenter hjälper oss att förstå vad intressenter förväntar sig och ser till att vi kan inrikta oss på de viktigaste områdena.

Vartannat år genomför Vattenfalls Corporate Sustainability-team en undersökning för att ta reda på vad våra intressenter anser vara de viktigaste hållbarhetsfrågorna för Vattenfall. Alla Vattenfalls intressenter kan delta i undersökningen: kunder, medarbetare, partners, tillsynsmyndigheter, icke-statliga organisationer, leverantörer och allmänheten.

Har vi lyckats möta eller överträffa intressenternas förväntningar och därmed etablerat en god position för att fortsätta bedriva vår verksamhet? Behöver vi byta inriktning eller utvidga vår fokusering på vissa frågor?

För att kunna svara på frågor som dessa behöver vi veta vad du tycker. Delta därför i undersökningen och berätta för oss. Data hanteras konfidentiellt, anonymiserat och aggregerat. Resultaten göras tillgängliga för allmänheten under fjärde kvartalet 2022.

Tack för att du vill delta i undersökningen och ge uttryck för dina ärliga åsikter!

Delta i undersökningen

Skicka gärna vidare länken till dina vänner, kollegor och andra. Det tar ungefär 15–20 minuter att besvara undersökningen.

Relaterad information

Trädtoppar i grodperspektiv

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.

En dator och en hög med papper

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.