Är det inte möjligt med en förlikning?

Q:

Är det inte möjligt med en förlikning? Vill ni inte hellre förhandla än att stämma?

A:

En förlikning var möjlig när som helst. Vi fick inga signaler från den tyska regeringen som antydde någon möjlighet till förlikning.

Se även: Vattenfall – ICSID