Begär ni kompensation

Q:

Begär ni också kompensation för nödvändiga säkerhetsåtgärder – vill ni med andra ord att de tyska skattebetalarna också ska betala er för en situation som var osäker redan från början?

A:

Nej. Vi kommer inte att begära kompensation för säkerhetsåtgärder som vi i alla fall hade behövt vidta. Detta är investeringar som vi betalar för.

Se även: Vattenfall – ICSID