Fick den svenska regeringen förhandsinformation

Q:

Fick den svenska regeringen förhandsinformation om era planer på en stämning?

A:

Eftersom den svenska regeringen finns representerad i Vattenfalls styrelse har regeringen varit involverad.

Se även: Vattenfall – ICSID