Hur går den muntliga förhandlingen till?

Q:

Hur går den muntliga förhandlingen till?

A:

Den liknar i hög grad en vanlig domstolsförhandling. Parterna har juridisk representation på plats som inleder förhandlingen med varsitt öppningsanförande, kallar vittnen och experter som ska vittna inför skiljenämnden och besvara deras frågor, och juristerna kan också välja att göra ett avslutande uttalande. Det är skiljenämnden som i samråd med parterna avgör om utomstående personer får närvara vid eller observera förhandlingen, samt beslutar om eventuella åtgärder som kan krävas för att skydda företagshemligheter eller annan konfidentiell information. I vissa fall har ICSID-förhandlingar sänts på internet, till skillnad från vad som sker vid nationella domstolar. ICSID dokumenterar också förhandlingen genom ljudinspelningar och skriftliga protokoll.

Se även: Vattenfall – ICSID