Hur går ett skiljeförfarande till

Q:

Hur går ett skiljeförfarande vid ICSID till?

A:

Ett skiljeförfarande liknar ett vanligt domstolsärende i många fall. Man skickar först in en begäran om ett skiljeförfarande – en påkallelseskrift – och beskriver vad klagomålet gäller, vilket sedan följs av en eller flera preliminära förhandlingar för hantering av invändningar och procedurfrågor. Därefter ska parterna skicka in sina skriftliga inlagor och resonemang, och därefter blir det en muntlig förhandling där parternas vittnen och experter får uttala sig. Till sist kommer ett skriftligt avgörande från domstolen.

En allmänt hållen beskrivning av förfarandet vid ICSID finns här (på engelska)

Se även: Vattenfall – ICSID