Hur kom det sig att ni inte inväntade

Q:

Hur kom det sig att ni inte inväntade författningsdomstolens beslut, utan valde att lämna in en stämningsansökan till ICSID redan innan ni vände er till den tyska domstolen?

A:

Med tanke på denna bakgrund (se fråga 1) var det inget alternativ för Vattenfalls del att invänta resultat från den fleråriga processen vid den tyska författningsdomstolen innan man vände sig till ICSID. Vi kontaktade därför även den domstol som utsetts i Energistadgefördraget (Energy Charter Treaty). Detta handelsavtal inom energisektorn har undertecknats av Tyskland och Sverige tillsammans med över femtio andra stater samt EU och innehåller klausuler som syftar till att se till att länder respekterar grundläggande rättsprinciper.

Se även: Vattenfall – ICSID