Ni hävdar att Eon kompenserades

Q:

Ni hävdar att Eon kompenserades när Barsebäck stängdes. Varför menar ni att de här två fallen är jämförbara, och har den tyska regeringen kommenterat denna jämförelse?

A:

I bägge dessa fall innebar ett politiskt beslut att ett kärnkraftverk fick stänga långt innan dess livstid var ute. Men när den svenska regeringen 1997 beslöt att lägga ned Barsebäck-verket kompenserade Sverige de tyska ägare som berördes eftersom Barsebäck lades ned i förtid. Den tyska staten har inte på motsvarande sätt velat kompensera Vattenfall.

Se även: Vattenfall – ICSID