Tycker ni det är rättvist

Q:

Tycker ni att det är rättvist att tyska skattebetalare ska stå för kompensationen?

A:

Den tyska författningsdomstolen meddelade i sitt beslut från den 6 december 2016 att kärnkraftverket Krümmel har diskriminerats. Domstolen har ålagt lagstiftaren att åtgärda situationen. Hittills har den tyska regeringen inte reagerat på domen.

Se även: Vattenfall – ICSID