Vad anser ni om kritiken

Q:

Vad anser ni om kritiken som menar att skiljedomstolar kan upphäva demokratiskt fattade beslut?

A:

Båda tyska kamrarna godkände både Energistadgefördraget och Skiljedomsfördraget. Tvistlösningsmekanismerna som fastställs i fördraget ger företagen den trygghet de behöver för att göra stora investeringar utan att behöva ta politiska risker. Detta förhindrar på inget sätt demokratiskt fattade beslut. Tyskland kan givetvis bestämma sig för att lägga om sin energipolitik, men utländska investerare ska inte behöva betala priset för ett sådant beslut och göra förluster i de fall då regeringar fattar hastiga och orättvisa beslut.

Se även: Vattenfall – ICSID