Vad är ICSID?

Q:

Vad är ICSID?

A:

ICSID (International Centre for the Settlement of Investment Disputes), en del av Världsbanken i Washington DC, är världens främsta institution för handläggning av internationella investeringstvister. Den internationella skiljedomstolen grundades genom ett internationellt avtal från 1965 (ICSID-konventionen) för att erbjuda ett oberoende och neutralt forum dit investerare och regeringar kan vända sig för att få investeringstvister handlagda av erfarna och opartiska experter. Många internationella fördrag och handelsavtal hänvisar till ICSID som det forum där eventuella tvister ska avgöras. 153 länder har skrivit under och fastställt ICSID-konventionen.

Se även: Vattenfall – ICSID