Varför blockerar

Q:

Varför blockerar eller ifrågasätter ni Tysklands demokratiskt fattade beslut om att fasa ut kärnkraften?

A:

Vattenfall ifrågasätter inte beslutet att avveckla kärnkraften i Tyskland. Men vi insisterar på att kompenseras för den ekonomiska förlust som företaget drabbats av. Om vi lider en stor förlust, och har rätt till ersättning, då vore det oansvarigt av oss att inte försöka få det. Det har inte att göra med vilken generell uppfattning man har om kärnkraft.

Se även: Vattenfall – ICSID