Varför påstår ni att ni behandlats annorlunda

Q:

Varför påstår ni att ni behandlats annorlunda eller sämre än era tyska konkurrenter när de också blivit tvungna att stänga sina anläggningar?

A:

Vattenfall är i ett sämre läge på två sätt. Företagets kärnkraftverk Krümmel har behandlats annorlunda än de som tillhör våra konkurrenter. 2010 hänförde lagstiftarna Krümmel till de nyare kärnkraftverken eftersom det togs i drift 1984. 2011, i realiteten bara några månader senare (genom 13:e tillägget till atomenergilagen), ansågs Krümmel tillhöra gruppen med äldre kraftverk, det vill säga de som togs i drift 1980 eller tidigare. Till exempel fick kärnkraftverket Grafenrheinfeld behålla sitt drifttillstånd, trots att det togs i drift ungefär två år före Krümmel. Vattenfalls situation är också unik vad gäller de produktionsvolymer man avtalade om med den tyska regeringen 2002 eftersom Vattenfall är den enda operatören i Tyskland som inte längre har några andra kraftverk i drift dit produktionen kan överföras.

Se även: Vattenfall – ICSID