Varför tar det så lång tid

Q:

Varför tar det så lång tid för skiljedomstolen att fatta ett beslut?

A:

Det finns speciella krav för den här typen av processer. Jämfört med en stämning vid en tysk domstol tar ICSID:s handläggning inte längre tid.

Se även: Vattenfall – ICSID