Varför valt att ta upp ärendet

Q:

Varför har Vattenfall valt att ta upp ärendet vid en internationell skiljedomstol och inte i tysk domstol?

A:

Vattenfalls tyska företag som driver kärnkraftsverksamheten har registrerat ett ärende avseende författningsbrott, närmare bestämt mot 13:e tillägget till den tyska atomenergilagen (Atomgesetz), hos den tyska författningsdomstolen. Det har dock varit tveksamt om dessa företag över huvud taget kan hänvisa till sina författningsenliga rättigheter i Tyskland eftersom de är helägda av den svenska staten. Hittills har den tyska författningsdomstolen sett med ytterst kritiska ögon på liknande klagomål. I ett beslut från den 6 december 2016 gjorde författningsdomstolen för första gången ett undantag.

Se även: Vattenfall – ICSID