Vilka deltar i förhandlingarna?

Q:

Vilka deltar i förhandlingarna?

A:

Skiljenämnden, parternas jurister och andra representanter, vittnen och experter.

Se även: Vattenfall – ICSID