Vilka fattar beslut

Q:

Vilka fattar beslut i ärendet? Hur väljer man ut skiljemännen?

A:

Tvisten handläggs av en skiljenämnd bestående av skiljemän. Vanligen består nämnden av tre skiljemän – vardera part väljer en skiljeman, och därefter väljer parterna tillsammans nämndens ordförande. Majoriteten av skiljemännen måste vara från andra länder än de som berörs av tvisten. ICSID har en skiljemannapanel som man normalt väljer skiljemän från, även om parterna har rätt att välja valfri behörig expert som skiljeman. Skiljemännen måste vara erfarna yrkesmän av god vandel och ha erkända kvalifikationer inom juridik, handel, industri eller finans, och som bevisligen kan fatta opartiska beslut. I detta fall är skiljemännen professor Albert Jan van den Berg från Nederländerna (ordförande, gemensamt utsedd av parterna), professor Vaughan Lowe från Storbritannien (utsedd av Tyskland) och domare Charles N. Brower från USA (utsedd av Vattenfall).

Se även: Vattenfall – ICSID