Vilken typ av dokument

Q:

Vilken typ av dokument skickas in?

A:

Den part som inleder skiljeförfarandet skickar in en påkallelseskrift till ICSID som motiverar varför fallet ska tas upp, samt eventuell kompletterande dokumentation. De dokument som framför allt blir aktuella vid den skriftliga förberedelsen är en inlaga från käranden, som besvaras genom ett svaromål från svaranden. Därefter får käranden möjlighet att ge en replik, varpå käranden får samma möjlighet. Varje inlaga ska presentera relevanta fakta och juridiska sakskäl samt framlägga bevisning.

Se även: Vattenfall – ICSID