Vilket språk

Q:

Vilket språk kommer att användas?

A:

Parterna kan komma överens om att ett eller två språk ska användas. I detta fall genomförs förhandlingarna på engelska, även om vissa vittnen och experter kan komma att avlägga sina vittnesmål på tyska, med tolkning till engelska.

Se även: Vattenfall – ICSID