Entreprenör och konsult

Välkommen till ditt uppdrag på Forsmark.

Forsmarks restriktioner och riktlinjer angående covid-19:

Krav och riktlinjer för testning av extern personal som utför arbete på Ringhals och Forsmarks anläggningar:

Utifrån de krav och rekommendationer som regering och FHM har gett ut angående inresa till Sverige har Forsmark beslutat att följande riktlinjer ska gälla tills vidare:

Extern personal som ska arbeta Forsmarks anläggningar ska vid ankomst till anläggningar kunna visa upp något av följande:

  • Vaccinationsintyg covid‐19. För giltigt intyg ska dos två tagits minst två veckor innan ankomst.

  • Intyg på negativt covid‐test enligt godkänd provmetod. Testresultatet får inte vara äldre än 48 timmar från provtagningstillfället.

  • Giltigt intyg om tillfrisknande från covid‐19.

  • Ytterligare testning av personal som arbetar på Forsmark kan komma att ske vid särskilt behov.

  • Undantag från gällande riktlinjer kan endast beviljas av vd/vvd.

Frågor och svar för entreprenörer. (PDF 168 kB)
Information and guidelines in English.

Mer information 
Folkhälsomyndigheten
1177 Vårdguiden

Inför ditt uppdrag

En man som scannar sitt passerkort vid en grind

Innan du kan komma in och jobba på Forsmark behöver vi olika intyg från dig.

En man genomför en utbildning på dator på Forsmark

För att få arbeta på Forsmark måste entreprenörer genomföra vissa utbildningar.

Kvinna i vit hjälm på kärnkraftverk

Se svaren på vanliga frågor om tillträde till Forsmark för konsulter och entreprenörer.

Nya passerkort

Bevakningsplattformen uppgraderas nu på Forsmark och därmed byts alla kortläsare/biometriläsare ut och det tillverkas nya passerkort till alla som ska gå in på Forsmark. Dagens fingertrycksavläsare byts också ut mot irisavläsare.

Ny kortteknologi är ett led i att höja säkerheten. Alla omfotograferas i samband med att det nya passerkortet tas fram. Nuvarande passersystem kan innehålla foton som är tagna för flera år sedan och alla måste alltså ta nya foton. Du som arbetar/ska arbeta på Forsmark kan från och med januari 2019 hämta ut nytt passerkort i Huvudentrén på Forsmark. Kom ihåg att medta ID-handling när det nya kortet hämtas.

Avtal och bestämmelser

Läs och ladda ner ramavtal för entreprenörer och kopior av dokument som tillhör PAKT.

Boende och fritid

På Forsmark erbjuds personalboende och camping. Du kan spela tennis, badminton och innebandy i idrottshallen, eller boka strandbastu och badtunna.

En grupp glada medarbetare på Forsmark vinkar från personalboendet Igelgrundet

In English

Are you a contractor at Forsmark? See information about access, training, accommodation and more.

Storbritanniens flagga

Se även

Elledningar från Forsmark

Se aktuellt driftläge och aktuell produktion på Forsmark.

Man fiskar från stora stenblock, Forsmark syns på andra sidan ett kav lugnt hav

Forsmark arbetar för en god närmiljö och för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

En man som talar i mobiltelefon

Här får du information om hur du når oss på Forsmark per telefon, brev eller e-post.