Entreprenör

SUA – säkerhetsskyddad upphandling

Om leverantör ges tillgång till säkerhetskänslig verksamhet eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan säkerhetsskyddsavtal behöva tecknas.

Om leverantör har underleverantörer som också ges tillgång till verksamhet/information så ska berörd anläggning ha säkerhetsskyddsavtal med varje sådan underleverantör. Detta gäller underleverantörer i alla led.

Fyra vägar till krav på att säkerhetsskyddsavtal ska tecknas

  • Utförande av viss verksamheter
  • Tillträde till vissa platser på anläggningen
  • Tillgång till vissa IT-system
  • Tillgång till viss information

Vid bedömt behov av SUA-avtal ska ledning för företag och övriga berörda personer uppfylla nedanstående krav.

De krav som ska uppfyllas är:

  • Säkerhetsprövning
  • Webbutbildning Säkerhetsskydd, Fysiskt skydd och informationssäkerhet
  • Sekretessförbindelse

Forsmark:
Kravspecifikation säkerhetsbedömning (PDF 576 kB)
Säkerhetsbedömningsrapport (PDF 196 kB)
Intyg om genomförd säkerhetsbedömning (PDF 242 kB)

Ringhals:
Kravspecifikation för säkerhetsprövningsintervju och säkerhetssamtal (PDF 268 kB)
Intyg om genomförd säkerhetsbedömning (PDF 792 kB)

Checklista

Här är en checklista att följa.

Kvinna som håller i ett papper

Du hittar mer information om ovan på sidan Tillträde:
Tillträde Forsmark
Tillträde Ringhals

Kontaktpersoner

SUA-handläggare
Ringhals
Tillträdesfunktionen
Forsmark

Relaterad information

En man som scannar sitt passerkort vid en grind

Innan du kan komma in och jobba på Forsmark behöver vi olika intyg från dig.

En man genomför en utbildning på dator på Forsmark

För att få arbeta på Forsmark måste personal genomföra vissa utbildningar.

Reaktortank

Ladda ner avtal och avtalsbilagor som gäller entreprenörer och konsulter på Forsmark.