Entreprenör

Utbildning

För att få arbeta på Forsmark finns det några obligatoriska utbildningar, som du som entreprenör måste gå igenom. Alla som arbetar på Forsmark måste genomföra utbildning för tillträde till anläggningen samt den eventuella utbildning som krävs för personens arbetsuppgifter.

På den här sidan hittar du de vanligaste utbildningarna som du kan behöva inför ditt arbete hos oss. En del kan genomföras direkt via webben, en del är lärarledda och genomförs på Forsmark.

Om du har möjlighet så skicka gärna in dina intyg från de kurser du går via webben till Kursadministrationen innan du anländer till Forsmark. 

Vem bokar och vem betalar utbildningen?

Kontaktperson i Forsmark bokar in dig på kurserna. Forsmark står för kostnaderna för vissa av de kurser som krävs för att arbeta här. Läs mer i dokumenten nedan.

Ny hemvist för webbutbildningar

Kärnkraftens utbildningsportal har flyttats till en ny plattform. I samband med förändringen görs en gallring av persondata för att leva upp till GDPR. Detta innebär att egen och inhyrd personal får gå lite olika tillväga för att logga in på den nya plattformen.

Inhyrd personal måste registreras i plattformen innan de kan genomföra en kurs. Klicka på nedanstående länk så kommer du till kurskatalogen. Sök upp den kurs som du avser göra och klicka på REGISTRERA MIG. Välj att du avser arbeta på Forsmark, fyll i formuläret och sänd iväg det. Kursadministrationen kommer att aktivera dig och du får ett mejl när det är klart.

Efter genomförande med godkänt resultat så sänds ett kursintyg automatiskt till din mejladress för vidare hantering enligt tidigare rutiner.

Logga in i kurskatalogen 

Har du frågor kring den nya utbildningsportalen kontakta Kursadministration@forsmark.vattenfall.se

Tillträdesutbildningar

Från och med 1 april 2021 behöver man genomföra både den lärarledda delen och den interaktiva datordelen med godkänt resultat för att bli godkänd på hela kursen Strålskydd i Praktiken – åter. Den lärarledda delen kommer att genomföras online via Microsoft Teams under perioden 1 april 2021 till 31 oktober 2021.

För att anmäla deltagare till den lärarledda online-kursen skicka namn på deltagaren, födelsedatum (6 siffror), deltagarens e-postadress samt företag eller grupp till Kursadministrationen. Deltagaren kommer sedan att få en Teams-länk skickad från Kursadministrationen.

För att bli registrerad som godkänd på kursen måste du skicka in intyg på godkänd datordel till Kursadministrationen.

Sista anmälningsdag är kl. 12.00 dagen innan respektive kurs. För kursen på engelska är sista anmälningsdag 14 dagar innan kurstillfället.

Knappen för nytt lösenord i KVV-portalen är ur funktion. Om du behöver nytt lösenord vänligen kontakta kursadministration@forsmark.vattenfall.se 

  Grundutbildning Återträning (3 år)
Tillträde industriområdet 45235 Skydd och säkerhet (webbutbildning) 45235 Skydd och säkerhet (webbutbildning)
Tillträde kontrollerat område 100397 Strålskydd i praktiken – grund (lärarledd, bokning krävs) 134568 Strålskydd i praktiken – åter (webbutbildning)*

130279 Strålskydd i praktiken – åter (lärarledd, bokning krävs)*

* Båda krävs för godkänd återträning och ska vara gjorda inom 60 dagar i förhållande till varandra.


Skydd och säkerhet – kurs-id 45235

Målgrupp: Egen och inhyrd personal som ska arbeta på en kärnteknisk anläggning (KTA) i Sverige. Kursen är en förutsättning för att erhålla generellt tillträde.
Omfattning: 1,5–2 timmar datorstödd utbildning. Genomförande och repetition sker via Kärnkraftverkens utbildningsportal.

Kärnkraftverkens utbildningsportal

För tillfället fungerar inte funktionen för glömt lösenord på Kärnkraftverkens utbildningsportal. Behöver du nytt lösenord så skicka ett mejl till Kursadministrationen.
Uppföljning: Kunskapskontroll.
Repetitionskrav: 3 år.
Kontakt: Kursadministrationen


Strålskydd i praktiken – kurs-id 100397

Målgrupp: Personal som ska ha tillträde till kontrollerat område.
Omfattning: Endagskurs med teori och praktiska övningar.
Uppföljning: Kunskapskontroll och praktiskt prov.
Repetitionskrav: 3 år genom följande kurser:

Del 1: 134568 Strålskydd i praktiken – återträning via Kärnkraftverkens Utbildningsportal.

Kärnkraftverkens utbildningsportal

Del 2: 130279 Strålskydd i praktiken – återträning som är lärarledd (bokning krävs av din kontaktperson).

Observera att båda kurserna krävs för godkänd återträning. För tillfället fungerar inte funktionen för glömt lösenord på Kärnkraftverkens utbildningsportal. Behöver du nytt lösenord så skicka ett mejl till Kursadministrationen.
Kontakt: Kursadministrationen


Utbildningar för arbetsuppgiften

Här beskrivs några av de utbildningar som Forsmark kräver att du genomför beroende på vilken typ av arbetsuppgifter du ska utföra. Det är din arbetsledning eller inhyrande kontaktperson som avgör vilka utbildningar som är aktuella för just dig.

Arbetsledarutbildning inkl. SAFEM

Målgrupp: Entreprenörer som ska fungera som arbetsbefäl/arbetsansvariga.
Omfattning: 1 dags lärarledda teoretiska lektioner.
Uppföljning: Närvarokontroll och skriftligt prov.
Repetitionskrav: 3 år.
Kontakt: Kursadministrationen


Strålskyddsteknik grund, § 7

Målgrupp: Forsmarks egen drift- och underhållspersonal samt entreprenörernas arbetsledare med arbetsuppgifter på kontrollerat område.
Omfattning: 2 dagars lärarledda teoretiska lektioner.
Uppföljning: Närvarokontroll och skriftligt prov.
Repetitionskrav: 3 år.
Kontakt: Kursadministrationen


Rent system – kurs-id 26509

Målgrupp: All personal med arbete på kontrollerat område eller andra arbetsområden där man genom sitt arbete kan påverka renheten i våra system.
Omfattning: Interaktiv utbildning via Kärnkraftverkens utbildningsportal, cirka 45 minuter.

Kärnkraftverkens utbildningsportal
Uppföljning: Kunskapskontroll.
Repetitionskrav: 3 år.
Kontakt: Kursadministrationen


Lyftutbildning

Målgrupp: Personal som ska vara lastkopplare, signalman, lyftledare eller traversförare. Arbetsledning där utförande av lyft är del av verksamheten.
Omfattning: Utbildning kan ske i etapper eller en följd.

Återträning: 1 dags lärarledd teori/praktik.

Grundutbildning hos extern leverantör: KSU – Barsebäck, Dematek – Västerås, Certex – Gösta Granlund, Motivera – Oskarshamn.
Uppföljning: Kunskapskontroll teoretiskt och praktiskt prov.
Repetitionskrav: 5 år.
Kontakt: Kursadministrationen


Heta arbeten

Målgrupp: Underhållspersonal och andra som arbetar med svetsning, skärning, flexning eller annan utrustning som utvecklar värme över 300°C.
Omfattning: 6 instruktörsledda lektioner à 40 minuter och praktiska övningar.
Uppföljning: Närvarokontroll och certifiering.
Repetitionskrav: 5 år.
Kontakt: Kursadministrationen

Kontakt

Kursadministration
Utbildningsfrågor och kursbokningar

Relaterad information

En man som scannar sitt passerkort vid en grind

Innan du kan komma in och jobba på Forsmark behöver vi olika intyg från dig.

Personalboendet Igelgrundet i Forsmark

Forsmark och ISS erbjuder personalboendet Igelgrundet eller camping.

Reaktortank

Ladda ner avtal och avtalsbilagor som gäller entreprenörer och konsulter på Forsmark.