Jobba på Forsmark

Forsmarks skola

Forsmarks skola är en naturvetenskaplig och teknisk gymnasieskola med energiprofil. Skolans utbildning är unik i sitt slag.

Forsmarks skola ägs och drivs av Forsmarks Kraftgrupp AB.

Skolans två program teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet profilerar sig mot energi och elproduktion. Utbildningen ger en god och bred grund för fortsatta studier i naturvetenskap, matematik, teknik och andra områden på högskolan. Du förbereds även för arbete med elproduktion, där efterfrågan är stor på kvalificerade medarbetare.

Sedan ett par år erbjuds även det fjärde året på teknikprogrammet, som är en ettårig yrkesförberedande utbildning. Det fjärde året ger också praktiska och teoretiska kunskaper som gör det lättare att klara en civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande. Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt mellan de olika branscherna och utvecklas efter tid, men projektledare, produktionstekniker, designer eller kanske arbetsledare är några av de jobb som kan var aktuella.

Skola och näringsliv samarbetar

Forsmarks skola ägs och drivs av Forsmarks Kraftgrupp AB med Östhammars kommun som huvudman. Utbildningen sker i nära anslutning till kraftverket. Skolan har därför tillgång till moderna tekniska resurser i undervisningen. Projekt, övningar och demonstrationer utförs i första hand genom Forsmarks Kraftgrupp AB och andra närliggande branschföretag.

De färdigutbildade eleverna har en attraktiv kompetens för arbete inom energibranschen. Genom årens lopp har flera fått anställning på Forsmarks Kraftgrupp och Vattenfallkoncernen.

Campus

Många av de studerande bor i ett elevboende som är beläget i Gimo. Det gör att man snabbt får nya vänner och sammanhållningen blir stark. Gimo ligger fyra mil från Forsmarks skola och två mil från kommunens centralort Östhammar. Nära elevboendet finns affärer, apotek, bibliotek och vårdcentral. Det finns också goda möjligheter till idrott och andra fritidsaktiviteter i sporthall, simhall, ridhus, gym och elljusspår.

Vattenfallsgymnasiet

Forsmarks skola byter skepnad till Vattenfallsgymnasiet sommaren 2020. Handläggningen av tillståndet pågår.

Se även

Elledningar från Forsmark

Se aktuellt driftläge och aktuell produktion på Forsmark.

Man fiskar från stora stenblock, Forsmark syns på andra sidan ett kav lugnt hav

Forsmark arbetar för en god närmiljö och för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Här får du information om hur du når oss på Forsmark per telefon, brev eller e-post.