Processoperatör – första steget in i kontrollrummet

Som operatör inom driften på Forsmark ingår du i ett skiftlag bestående av ett antal kollegor med olika professioner.

Hur är det att arbeta som operatör?

Träffa fyra av våra operatörer och ta del av deras vardag på Forsmark. Här berättar de varför de tycker att det är roligt och utvecklande att arbeta som operatör.

Det första steget in är vanligtvis processoperatör. Alla som anställs som processoperatörer genomgår en utbildning på cirka tolv månader. Utbildningen genomförs av KSU, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB och bekostas av Forsmarks Kraftgrupp, där du som anställd har lön under hela perioden. Utbildningen består av tre olika moment:

  • Branschgemensam utbildning läser du oavsett vilken av våra anläggningar du ska jobba vid, Forsmark 1, Forsmark 2 eller Forsmark 3. Denna del är en mer allmän kurs om kärnkraftverket och hur det är uppbyggt samt lite dokumentationskurser.
  • Arbetsplatsförlagd utbildning gör varje deltagare i sitt respektive skiftlag, där du lär känna din anläggning och omsätter dina förvärvade kunskaper i praktiken.
  • Blockspecifik utbildning läser du för den anläggning du ska vara stationerad på. Under denna del är det fokus på alla system och deras funktion samt vilka arbetsuppgifter som processoperatören ska utföra. Denna del är en blandning av teori och arbetsplatsvisning.

Under utbildningens gång kommer ni bli en ny grupp sammansvetsade processoperatörer som kommer att ha en spännande resa framför er, där teamkänsla, eget ansvar och samarbete kommer blir en viktig del, precis som i ett skiftlag.

Vad gör en processoperatör?

  • Genomför ronder i anläggningen
  • Driftlägger och provar process- och säkerhetssystem
  • Följer upp processfunktioner
  • Utvecklar och kvalitetssäkrar rutiner och instruktioner för att upprätthålla säker drift av anläggningen.

Allt arbete är instruktionsstyrt och utförs efter specificerade rutiner.

Som erfaren processoperatör finns god möjlighet att utvecklas och byta tjänst till turbinoperatör för att sedan bli reaktoroperatör. En turbinoperatör övervakar och utför prov av turbinanläggningen tillsammans med våra processoperatörer. Reaktoroperatören övervakar reaktorn och utför prov av säkerhetssystem tillsammans med en processoperatör. Det finns även möjlighet att arbeta som eloperatör och avfallsoperatör. Eloperatören arbetar främst med övervakning och prov av el-system. Avfallsoperatören arbetar med ett datoriserat processystem där de hanterar vätskeformigt och fast kärnavfall utifrån materialtyp och strålnivå.

Bli vår kollega!

Mer information om hur du ansöker hittar du via länken nedan. Välkommen med din ansökan senast den 14 februari 2021, utbildningen startar till hösten.

Kontakt

Natasha Velevska
Har du frågor? Skicka ett mail till mig!