Produktion

Revision på Forsmark

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Revisionen kan jämföras med en tusenmilaservice på en bil, då vi gör säkerhetskontroller och bränslebyte. Under avställningen åtgärdar vi också eventuella fel som uppstått under driftsäsongen. Förbättringar och moderniseringar görs. Avställningarna sker i huvudsak under sommarhalvåret eftersom energibehovet då är mindre. Vid revisionerna samlas specialister inom olika områden, och från en rad länder, på Forsmark.

Två män som arbetar med generatorbyte under revisionen 2018

Generatorbyte under revisionen 2018.

Revisioner 2020

Forsmark 1

Revisionen på Forsmark 1 genomförs mellan den 20 september och 28 oktober 2020. Byte av elgenomföringar och kablage i reaktorinneslutningen, bränslebyte, driftsättning av oberoende härdkylning samt byte av transformatorer och magnetiseringsutrustning är några av de många arbeten som ska utföras inom denna period. Under revisionen arbetar totalt cirka 1 600 personer med ungefär 4 000 arbetsordrar.

Forsmark 2

Revisionen på Forsmark 2 genomfördes mellan den 3 maj och den 19 juni 2020. Byte av elgenomföringar och kablage i reaktorinneslutningen, bränslebyte, driftsättning av oberoende härdkylning och byte av magnetiseringsutrustning är några av de många arbeten som utfördes inom denna period. Under revisionen arbetade totalt cirka 1 500 personer med ungefär 4 700 arbetsordrar.

Forsmark 3

Revisionen på Forsmark 3 genomförs mellan den 16 augusti och den 16 september 2020. Städning av reaktortanken, bränslebyte, driftsättning av oberoende härdkylning och ombyggnation av högtrycksförvärmare är några av de många arbeten som ska utföras inom denna period.  Under revisionen arbetar totalt cirka 1 100 personer med ungefär 3 000 arbetsordrar.

Relaterad information

Kontrollrum

På Forsmark sätter vi säkerheten främst i alla arbeten, processer och beslut.

Forsmark får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare.

Blå himmel över reaktor i Forsmark

Installation av oberoende härdkylning, OBH, pågår på Forsmark.