Produktion

Revision på Forsmark

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Revisionen kan jämföras med en tusenmilaservice på en bil, då vi gör säkerhetskontroller och bränslebyte. Under avställningen åtgärdar vi också eventuella fel som uppstått under driftsäsongen. Förbättringar och moderniseringar görs. Avställningarna sker i huvudsak under sommarhalvåret eftersom energibehovet då är mindre. Vid revisionerna samlas specialister inom olika områden, och från en rad länder, på Forsmark.

Två män som arbetar med generatorbyte under revisionen 2018

Generatorbyte under revisionen 2018.

Revisioner 2021

Forsmark 1

Revisionen på Forsmark 1 genomfördes 4 juli – 23 juli 2021. Bland annat ingick bränslebyte, ny magnetiseringsutrustning för generator, införande av ventilavledare för att förstärka tåligheten mot blixtar, livstidsförlängning av system för kontroll och styrning, byte av avstängningsventiler i reaktorinneslutningen samt översyn av pumpar och en ångskalsventil. Under revisionen arbetade totalt cirka 1200 personer med ungefär 3 500 arbetsorder.

Forsmark 2

Revisionen på Forsmark 2 genomfördes 2 maj – 30 maj 2021. Bränslebyte och provningar i tank, ny magnetiseringsutrustning för generator, införande av ventilavledare för att förstärka tåligheten mot blixtar, livstidsförlängning av system för kontroll och styrning, service av pumpar och översyn av högtrycksturbin var några av de många arbeten som utfördes inom perioden. Under revisionen arbetade totalt cirka 1 000 personer med ungefär 3 500 arbetsorder.

Forsmark 3

Revisionen på Forsmark 3 genomförs 12 september – 25 oktober 2021. Under revisionen sker bland annat omfattande provning av mekanisk integritet i reaktortank och städning av reaktortankbotten, bränslebyte, byte av likriktare för säkerhetsutrustning och ombyggnader i wet-well med justering/utbyte av fästplattor för rörsystem. Under revisionen arbetar totalt cirka 1 600 personer med ungefär 2 500 arbetsorder.

Relaterad information

Kontrollrum

På Forsmark sätter vi säkerheten främst i alla arbeten, processer och beslut.

Forsmark får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare.

Blå himmel över reaktor i Forsmark

Sedan årsskiftet 2020/2021 har Forsmark ett helt oberoende system för kylning av härden.