Produktion

Revision på Forsmark

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Revisionen kan jämföras med en tusenmilaservice på en bil, då vi gör säkerhetskontroller och bränslebyte. Under avställningen åtgärdar vi också eventuella fel som uppstått under driftsäsongen. Förbättringar och moderniseringar görs. Avställningarna sker i huvudsak under sommarhalvåret eftersom energibehovet då är mindre. Vid revisionerna samlas specialister inom olika områden, och från en rad länder, på Forsmark.

Två män som arbetar med generatorbyte under revisionen 2018

Generatorbyte under revisionen 2018.

Revisioner 2019

Forsmark 1

22 april–2 juni (41 dygn)
Den 22 april inleddes revisionen vid Forsmark 1, som var en längre revision tidsmässigt än normalt. Detta berodde på ett flertal större utbyten av komponenter i anläggningen samt några större underhållsåtgärder. Allt planerat arbete skapade en orderstock på cirka 4 000 enskilda arbetsordrar och cirka 1 500 personer var involverade i revisionen.

Forsmark 2

28 juli–10 augusti (13 dygn)
Den 28 juli inleddes en bränslebytesrevision på Forsmark 2. Revisionens omfattning utgjordes av bränslebyte, genomförande av underhållsåtgärder och provning samt införande av ett större projekt. Under revisionen infördes en moderniserad och uppgraderad version av anläggningens produktionsplattform. Det betyder att datorsystemen i kontrollrummet som operatörerna använder för att styra anläggningen byttes till ny utrustning. Motsvarande uppdatering genomfördes på Forsmark 1 under 2018 med bra resultat. 

Forsmark 3

30 juni–17 juli (16 dygn)
Den 30 juni inleddess en bränslebytesrevision på Forsmark 3. Cirka en femtedel av härden, som består av 700 bränslepatroner, byttes ut. Ett antal uppgraderingar av komponenter genomfördes i anläggningen. Uppgraderingen berodde till stor del på att reservdelar inte längre finns att tillgå och därför krävs nyare versioner.

Planerade revisioner 2020

Forsmark 1

20 september–28 oktober (38 dygn)

Forsmark 2

3 maj–26 juni (54 dygn)

Forsmark 3

16 augusti–15 september (30 dygn)

Relaterad information

Kontrollrum

På Forsmark sätter vi säkerheten främst i alla arbeten, processer och beslut.

Forsmark får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare.

Blå himmel över reaktor i Forsmark

Installation av oberoende härdkylning, OBH, pågår på Forsmark.