Produktion

Revision på Forsmark

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Revisionen kan jämföras med en tusenmilaservice på en bil, då vi gör säkerhetskontroller och bränslebyte. Under avställningen åtgärdar vi också eventuella fel som uppstått under driftsäsongen. Förbättringar och moderniseringar görs. Avställningarna sker i huvudsak under sommarhalvåret eftersom energibehovet då är mindre. Vid revisionerna samlas specialister inom olika områden, och från en rad länder, på Forsmark.

Revisioner 2023

De årliga avställningarna under 2023 genomförs under följande datum:
Forsmark 1 - 7 maj - 29 maj.
Forsmark 2 - 3 september - 14 oktober.
Forsmark 3 - 2 juli - 22 juli.

Två män som arbetar med generatorbyte under revisionen 2018

Generatorbyte under revisionen 2018.

Forsmark 1
Den årliga avställningen startar 7 maj och pågår till 27 maj. Stora tidsstyrande arbeten är bränslebyte och provningar i reaktortanken.
Avställningens omfattning består av 8 anläggningsändringar, 30 underhållsprojekt och 16 större underhållsåtgärder.

Forsmark 2
Avställningen startar den 3 september och pågår till 14 oktober. Tidsstyrande aktiviteter är arbeten i kylvattenkanalerna samt provningar av en ny reservkraftdieselgenerator. Arbetets omfattning består av 14 anläggningsändringar, 45 underhållsprojekt, 19 större underhållsåtgärder och täthetsprov av reaktorinneslutningen.

Forsmark 3
Avställningen på Forsmark 3 startar 2 juli och pågår till 22 juli. Tidsstyrande arbeten är avställning av de så kallade säkerhetssubarna. De interna elkraftsystemen i en kärnkraftsanläggning är uppdelade subsystem (även kallade subar), och under avställningen sker aktiviteter som spänner upp tiderna.
Avställningens omfattning består av 10 anläggningsändringar, 26 underhållsprojekt och 12 större underhållsåtgärder.

Relaterad information

Kontrollrum

På Forsmark sätter vi säkerheten främst i alla arbeten, processer och beslut.

Forsmark får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare.

Blå himmel över reaktor i Forsmark

Sedan årsskiftet 2020/2021 har Forsmark ett helt oberoende system för kylning av härden.