Vår flygtrafik har fastnat i ett beroende av fossila bränslen. Upptäck hur vi utforskar elektrobränsle, producerat med fossilfri elektricitet och fossilfri vätgas.

Flyg mot nya höjder

Flygplan bland molnen

Idag kommer två tredjedelar av Sveriges koldioxidutsläpp från industri och transport.  Därför jobbar Vattenfall med partners för att hjälpa industrin att bryta sig loss från sitt beroende av fossila bränslen.  
 
En industri där vi strävar efter att minska användningen av fossila bränslen är flygindustrin. Vattenfall och ST1 har undertecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en fossilfri värdekedja för produktion av syntetiskt elektrobränsle.

Vattenfall och ST1 kommer tillsammans att genomföra en genomförbarhetsstudie som syftar till att ta itu med hela värdekedjan för produktion av elektrobränsle från havsbaserad vindkraft. Avsikten är att starta produktion 2029 och gradvis växa mot målet på en miljon kubikmeter. 
 
”Jag är väldigt glad över det här samarbetet med ST1. Vi är två företag med samma målsättning: att bekämpa klimatförändringarna. För oss på Vattenfall är elektrifieringen av samhället och industrin en central del av vår affärsstrategi. Ett intressant alternativ för framtiden är att utveckla och optimera värdekedjorna för havsbaserad vindkraft och fossilfri vätgas. Vår starka och växande portfölj för utveckling av svensk havsbaserad vindkraft, som i dagsläget utgörs av mer än 20 TWh, innebär stora möjligheter”, säger Anna Borg, vd för Vattenfall. 

Se även