Fordonsindustrin har fastnat i ett beroende av fossila bränslen. Upptäck hur vi hjälper industrin att bryta sig loss genom att eliminera koldioxidutsläpp från produktionskedjor med målet att producera världens renaste off road-motorcykel.

Den renaste off road-motorcykeln någonsin

CAKE-motorcykel

Alla delar av samhället måste befrias från koldioxid. Industrin har ett stort ansvar att driva förflyttningen mot ett fossilfritt samhälle. Det inkluderar fordonsindustrin. 

För att göra industriella produktionskedjor koldioxidfria måste vi tänka större och samarbeta långt utanför industrigränserna. Det är därför Vattenfall har startat ett samarbete med den svenska elmotorcykeltillverkaren CAKE. Där kombineras CAKEs expertis inom produktinnovation med Vattenfalls expertis inom elektrifierande industrier.

Att bli fossilfri handlar inte bara om hur saker drivs, det handlar om att eliminera fossila bränslen från hur saker framställs, tillverkas, transporteras och monteras – hela produktionskedjan. Så även om fordon drivna på el är en bra start, måste vi ta ytterligare steg.

Vårt mål är att producera världens renaste motorcykel 2025, genom att återuppfinna varje länk i produktionskedjan för den elektriska off road-motorcykeln CAKE Kalk. Utan koldioxidkompensation, eftersom vi måste ta itu med grundorsaken och inte bara kompensera för den.

Vad har en kub med en elmotorcykel att göra?

Vattenfall och CAKE samarbetar för att utveckla den första helt fossilfria motorcykeln – se videon.

År 2022 skapade vi på Vattenfall tillsammans med CAKE en kub för att sprida budskapet om projektet på ett visuellt sätt. Vi illustrerade motorcykelns ursprungliga koldioxidavtryck på 1 186 kilo utsläpp på ett sätt som alla kan förstå – en kub på 637 kubikmeter som visar den faktiska volymen av cykelns utsläpp när projektet startade och sedan visar hur kuben kommer att minska med åren.

Faktum är att allt som produceras resulterar i något slags klimatavtryck – även om produkten inte ger upphov till några utsläpp när den används.

Genom att skapa en tredimensionell visualisering av vår cykels klimatavtryck med kuben, siktar vi på att skapa en bredare förståelse för den akuta globala frågan om utsläpp. För det första genom att öka medvetandet bland konsumenterna så att de lättare kan förstå storleken på klimatavtryck. För det andra genom att inspirera fler tillverkare att avslöja och minska det dolda klimatavtrycket för sina produkter, vilket i slutändan hjälper fordonsindustrin att bryta sig loss från koldioxidutsläppen.

En motorcykel som byggs för att förändra en hel industri

El-motorcykel visad från sidan

Är inte elfordon redan fossilfria? Svaret är nej. Även om de inte släpper ut koldioxid när de används, ger de upphov till utsläpp när de tillverkas, transporteras och monteras. Dessa utsläpp kan ibland vara 70 procent högre än för bensindrivna modeller.

Vårt mål är inte bara att eliminera utsläppen från produktionskedjan för en motorcykel, utan att inspirera hela fordonsindustrin att göra samma sak och bli fossilfri.

För att göra detta strävar vi efter att vara radikalt transparenta under vår resa. Vi delar med oss av alla genombrott och bakslag på vägen, och visar upp metoder och data från projektet så att alla kan använda dem. Det är ju fantastiskt att skapa ett fossilfritt fordon, men att förändra en hel industri är bättre.

”I normala fall hemlighålls värdefulla forsknings- och utvecklingsrön, men sanningen är att klimatet inte bryr sig om företagshemligheter”, säger Paul Morel, chef för varumärkeskampanjer på Vattenfall.

Häng med på resan

Pojke på en elmotorcykel från CAKE

För att kunna eliminera fossila bränslen och minska koldioxidutsläppen från alla delar av samhället behöver vi lösningar som fossilfri vätgas. Vätgas är inte bara en viktig del av processen för att producera fossilfritt stål. Den kan användas för att driva hela industrier och den kan också lagra och transportera energi. Den produceras genom att dela vattenmolekyler i beståndsdelarna väte och syre, en process som kräver mycket energi. Om denna energi kommer från fossilfria källor som vattenkraft, vindkraft eller solkraft får man fossilfri vätgas.

Men inte nog med det. Fossilfri vätgas avger syre istället för koldioxid när den produceras och vatten när den används som bränsle i industriella processer. Det betyder att den har potential att dramatiskt minska koldioxidutsläppen inom industrier som raffinering, petrokemi, stål och gödningsmedel, såväl som transporter och naturligtvis stål.

Se även