Entreprenör

Avtal

Ramavtalen för entreprenörer respektive konsulter är gemensamma för Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB. Till avtalen hör ett antal bilagor som vi har samlat här. Några bilagor finns även på engelska.

Kontakt

Olof Hedqvist
Ringhals AB

Relaterad information

Scanning av passerkort

Innan du kan komma in och jobba på Ringhals behöver vi olika intyg från dig.

Deltagare på utbildning på Ringhals

Läs mer om vilka utbildningar som krävs för att få tillträde till och arbeta på Ringhals.

Infarten till Ringhals

Se tekniska bestämmelser och specifikationer för de svenska kärnkraftverken.