Entreprenör

Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om tillträde till Ringhals för dig som är konsult eller entreprenör.

Q:

Vad innebär en säkerhetsprövning?

A:

En säkerhetsprövning ska visa:

  • att personen inte står under åtal eller har allvarlig kriminell belastning.
  • att personen inte har missbruksproblem eller allvarliga ekonomiska problem.
  • att betyg och intyg verifierar pålitlighet under de senaste tre åren.
  • att via referenser kontrollera ovanstående bild.

Q:

Om man gjort en säkerhetsprövning en gång, måste man göra den igen?

A:

Extern personal som inte tjänstgjort på Ringhals under en 12-månadersperiod ska genomföra säkerhetsprövning inklusive registerkontroll igen.

Q:

Gäller säkerhetsprövning och registerkontroll från andra kraftverk på Ringhals?

A:

Varje anläggning gör sin egen registerkontroll. Om du är registerkontrollerad för annat kärnkraftverk så går handläggningstiden snabbare. Samlingsintyg för säkerhetsprövning, samtycke för registerkontroll samt framställan ska sändas till Ringhals för att Ringhals ska kunna skicka in för registerkontroll på aktuell person.

Q:

Hur gör firman en säkerhetsprövning av aktuell personal?

A:

Säkerhetsprövning grundas på personlig kännedom om den prövade och uppgifter som framgår av betyg, intyg och referenser. Följande frågor är rekommenderade att ställas till berörd person:

  • Har du senaste tio åren varit misstänkt för eller dömd för brott enligt brottsbalken?
  • Pågår det någon polisiär utredning där du är inblandad?
  • Har du eller har du haft missbruksproblem eller är misstänkt för eller dömd för brott enligt narkotikastrafflagen?
  • Har du senaste fem åren dömts för eller är misstänkt för rattonykterhet / rattfylleri?
  • Har du tidigare gett medgivande till registerkontroll eller blivit kontrollerad enligt §14 (säkerhetsskyddslagen) om terrorbrott?

Q:

Vad innebär blanketten "Samlingsintyg om genomförd säkerhetsprövning"?

A:

Säkerhetsprövning görs av varje leverantör och intygas via samlingsintyget. Säkerhetsprövning grundas på personlig kännedom om den prövade och uppgifter som framgår av betyg, intyg och referenser.

Q:

Vad innebär en registerkontroll?

A:

Det är en kontroll mot belastningsregistret hos säkerhetspolisen. Kontrollen ska visa att de uppgifter som framkommit vid säkerhetsprövningen inte är belastande. För att Ringhals ska få lov att göra denna kontroll krävs ett godkännande av berörd person.

Q:

Hur lång tid tar en registerkontroll?

A:

Hur lång tid registerkontrollen tar är inget vi kan styra över och tyvärr kan vi inte heller veta var i kedjan det är. Allt beror på hur mycket Svenska Kraftnät och Säpo har att kontrollera. Det är viktigt att det enbart skickas in handlingar på de personer som är aktuella för arbete på Ringhals för att minska handläggningstiden hos Svenska Kraftnät och Säpo.

Q:

Vem är ansvarig för att skicka in handlingar?

A:

Firman som ska utföra arbete ska skicka in handlingar till Ringhals AB. Om firman väljer att skicka dem till tillträdesansvarig på Ringhals som sedan skickar in dem till Tillträdesservice går det också bra.

Q:

Vart ska handlingar skickas?

A:

Handlingar ska skickas till Ringhals AB, Tillträdesservice, 432 85 Väröbacka. En leverantör får inte skicka handlingar direkt till Svenska Kraftnät eller Säpo.

Q:

Hur lång tid innan ska handlingar skickas in?

A:

6–8 veckor innan arbetet ska påbörjas på Ringhals för svenska medborgare. 8–12 veckor innan för utländska medborgare. Det är ingen garanti för att registerkontrollen är klar inom denna tid.

Q:

När ska en person vara registerkontrollerad?

A:

En person som ska jobba på Ringhals område måste vara registerkontrollerad och en person som ska ha inloggning till Ringhals IT-nät måste också vara kontrollerad.

Q:

Vem gör registerkontrollen?

A:

Det är Ringhals som anläggning som gör registerkontrollen. Ringhals skickar handlingar till Svenska Kraftnät som sedan skickar handlingar till Säpo, vilka i sin tur kontrollerar svenska medborgare. Är det en utländsk person så skickar Säpo handlingarna till sin motsvarande myndighet som ligger närmast senaste bostadsadressen för berörd person. Innan Ringhals kan göra en registerkontroll på en person så måste samlingsintyget, samtycke från personen och Rikspolisens formulär ha inkommit till Ringhals.

Q:

Vilka handlingar ska skickas in för säkerhetskontroll av utländsk personal?

A:

Samma intyg som för svensk personal. Handlingarna ska vara Ringhals tillhanda senast 12 veckor före ankomst.

Q:

Hur vet man att registerkontrollen är klar?

A:

Registerkontrollhandläggaren meddelar din kontaktperson som föranmält dig till Ringhals. Du är också välkommen att ringa Tillträdesservice för information om registerkontrollen.

Q:

Om en person varit på Forsmark måste då ändå en kontroll göras för Ringhals?

A:

Om en person är kontrollerad för arbete på Forsmark så måste ändå Ringhals göra kontrollen eftersom det är anläggningen som gör kontrollen för att få tillträde. Däremot så går det mycket snabbare eftersom Svenska Kraftnät redan har ett godkännande/avslag på personen från Säpo som kan skickas till Ringhals.

Q:

Jag är registerkontrollerad i Oskarshamn, varför gäller inte registerkontrollen även på Ringhals?

A:

Varje kärnkraftverk söker för sig. När du inte varit på ett kärnkraftverk på 12 månader så avslutas registerkontrollen på det verk man har sökt för. Om kontrollen är gemensam avslutas kontrollen för samtliga kärnkraftverk.

Q:

Jag har jobbat på Forsmark, är jag då helt klar för att kunna jobba på Ringhals?

A:

Information om läkarundersökning, hälsodeklaration, skydds- och säkerhetsutbildning samt strålskydd i praktiken går över till Ringhals tillträdessystem.

Drogtest, säkerhetsprövning och registerkontroll går inte över automatiskt utan måste göras på nytt.

Registerkontrollen tar dock inte lika lång tid som i vanliga fall, eftersom det finns en pågående sökning från ett annat kärnkraftverk.

Q:

Vad är en radiologisk undersökning?

A:

En radiologisk undersökning omfattar urinprov, blodprovstagning, mätning av blodtryck och samtal med sjuksköterska och läkare. Syftet med läkarundersökningen är att avgöra om den undersökte löper särskild risk för skada vid exponering för joniserande strålning eller på grund av andra medicinska hinder inte bedöms arbeta med joniserande strålning.

Q:

Var kan jag hitta information om vad en radiologisk läkarundersökning innebär?

A:

I kapitel 6 av SSM:s föreskrifter om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning:
Strålsäkerhetsmyndigheten

Q:

Vilka substanser ska testas vid drogtest gällande för Ringhals?

A:

De ämnen som testas är amfetamin, kannabinoler, opiater, bensodiazepiner och kokain.

Q:

Hur görs ett drogtest?

A:

Med ett saliv-, urin- eller hårprov.

Q:

Morfin – hur klassas det?

A:

Morfin klassas som narkotika, det är en form av opiat.

Q:

Hur gör man om man får morfinpreparat?

A:

Man ska berätta att man tagit medicinen innan provtagningen samt kunna uppvisa kopia på förpackningens etikett, där står att det är receptbelagt, när det är ordinerat och att det är utskrivet på personen.

Relaterad information

Deltagare på utbildning på Ringhals

Läs mer om vilka utbildningar som krävs för att få tillträde till och arbeta på Ringhals.

Scanning av passerkort

Innan du kan komma in och jobba på Ringhals behöver vi olika intyg från dig.

Reaktortank

Ladda ner avtal och avtalsbilagor som gäller entreprenörer och konsulter på Ringhals.