Entreprenör

PAKT och bestämmelser för elektrisk utrustning

Här kan du som är leverantör till kärnkraftverken ladda ner kopior av dokument som tillhör PAKT. De innehåller tekniska bestämmelser och specifikationer för de svenska kärnkraftverken. Du kan också ladda ner dokumentpaketet med bestämmelser för elektrisk utrustning.
Bestämmelser för elektrisk utrustning

PAKT

PAKT – definitioner (PDF 273 kB)

TM

Tekniskt meddelande till dokumenten: ABM, KBM, TBM och TBV, utgåva 1 (PDF 51 kB)

ABM

Allmänna bestämmelser för mekaniska anordningar, utgåva 5 (PDF 527 kB)

PBM1

Provningsbestämmelser för mekaniska anordningar, utgåva 6 (610 kB)

PBM2

PBM2, utgåva 6 (PDF 316 kB)
Bilaga till PBM2, processbeskrivning (PDF 576 kB)
SCQ Kvalificeringsprocessen (PDF 1 MB)
PBM2, edition 6E (PDF 388 kB)
PBM2, appendix (PDF 518 kB)
SQC Qualification process (PDF 724 kB)

TBM

Tekniska bestämmelser för mekaniska anordningar, utgåva  7 (PDF 1 MB)
Technical regulations for mechanical equipment, edition 7 (PDF 1 MB)

TBM – specifikationer

101 Specifikation för rör (DOC 63 kB)
101 Specification for piping (DOC 65 kB)
102 Valve specification (DOCX 67 kB)
103 Control valve specification (DOCX 70 kB)
104 Specification for safety valve (DOC 109 kB)
106 Pump specification (DOC 180 kB)
107 Heat exchanger specification (DOCX 65 kB)

KBM

Kvalitetsbestämmelser för mekaniska anordningar, utgåva 7 (PDF 500 kB)
Quality regulations for mechanical equipments, edition 7 (PDF 518 kB)

TBV

Tekniska bestämmelser för ventilationsanordningar, utgåva 2 (PDF 280 kB)
Bilaga TSV – Filter (DOCX 33 kB)
Bilaga TSV – Fläkt (DOCX 36 kB)
Bilaga TSV – Spjäll (DOCX 36 kB)

Verksspecifika tillägg kan förekomma, kontrollera med din kontaktperson vid respektive kraftverk.

PAKT in English

See technical provisions and specifications for Sweden's nuclear power plants, as well as requirements for electrical equipment.

Storbritanniens flagga

Bestämmelser för elektrisk utrustning

Dokumenten om elektrisk utrustning beskriver tekniska krav, kvalitetssäkringskrav och kontrollkrav i samband med leveranser av komponenter och utrustning inom elteknikområdet. Dokumenten ingår i ett dokumentpaket som är gemensamt för de svenska kärnkraftverken.

Ladda ner dokumenten om elektrisk utrustning

KBE – Kvalitets- och kontrollbestämmelser för elektrisk utrustning.
TBE – Tekniska bestämmelser för elektrisk utrustning.

Upp

Relaterad information

Reaktortank

Ladda ner avtal och avtalsbilagor som gäller entreprenörer och konsulter på Ringhals.

Scanning av passerkort

Innan du kan komma in och jobba på Ringhals behöver vi olika intyg från dig.

Kvinna i vit hjälm på kärnkraftverk

Se svaren på vanliga frågor om tillträde till Ringhals för konsulter och entreprenörer.