SUA - Säkerhetsskyddad upphandling

Om leverantör ges tillgång till säkerhetskänslig verksamhet eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan säkerhetsskyddsavtal behöva tecknas.

Om leverantör har underleverantörer som också ges tillgång till verksamhet/information så ska berörd anläggning ha säkerhetsskyddsavtal
med varje sådan underleverantör. Gäller underleverantörer i alla led.

Fyra vägar till krav på att säkerhetsskyddsavtal ska tecknas

  • Utförande av viss verksamheter
  • Tillträde till vissa platser på anläggningen
  • Tillgång till vissa IT-system
  • Tillgång till viss information

Mer information

Vid bedömt behov av SUA-avtal ska ledning för företag och övriga berörda personer uppfylla nedanstående krav.

De krav som ska uppfyllas är:

  • Säkerhetsprövning 
  • Webbutbildning Säkerhetsskydd, Fysiskt skydd och informationssäkerhet 
  • Sekretessförbindelse 

Här är en checklista att följa Checklista för SUA (pdf)

Du hittar mer information om ovan under Tillträde längst till vänster i menyn ovan.

Kontaktpersoner

Ringhals:
SUA-handläggare
Tel: 0340667903

Forsmark:
Tillträdesfunktionen
Tel: 0173-82916