Entreprenör

Transport till Ringhals

Är det gods som är beställt till Ringhals ska fraktsedel vara med text på svenska eller engelska. På fraktsedeln ska tydligt framgå till vem och vart godset ska levereras.
Fraktsedeln ska visas upp för trafikvakten. Chauffören ska kunna visa upp en giltig legitimation.

Förhållningsregler för ankommande fordon till Ringhals:
- Okulärkontroll av fordonets kupé och lastutrymme görs vid varje inpassering.
- På Ringhals området gäller max 30 km/h
- Inga otillåtna föremål får medtagas (kemikalier, alkohol)
- Inga husdjur är tillåtna på Ringhals område
- Inga övriga passagerare förutom chauffören är tillåten
- Parkering endast på uppmärkta platser

Särskilda inpasseringsrutiner finns för fordon som transporterar farligt gods, eller som har en totalvikt överstigande 42 ton.
Förare som regelbundet återkommer (mer än 2 gånger/månad) till Ringhals ska uppfylla gällande tillträdeskrav.

 

Kontakta oss

Kontorstid:  Godsmottagning telefon: 0340-667561
Icke kontorstid: Bevakningen telefon: 0340-667374