Kontakta oss

Ringhals närboende – goda grannar

Här har vi samlat information som vänder sig till dig som är granne och närboende till Ringhals.

Kontakt

Följ oss gärna på Facebook (RinghalsKKV) och här på närboendesidan. Kontakta oss på tel 020-66 20 10, e-post info.​ringhals@​vattenfall.​com

Aktuell information och pågående projekt

Att tänka på vid takinspektioner

Intresset för att installera solpaneler på hustak är stort. Att inspektera tak med hjälp av drönare är ett praktiskt hjälpmedel för många takföretag, men som inte är tillåtet i närheten av Ringhals.

Ringhals bevakningsstyrka har ryckt ut flera gånger efter larm om aktivitet i luftrummet som visat sig härröra från takföretags drönare. Vi vill därför påminna om det flygförbud som råder runt Ringhals.

Flygförbud över och runt Ringhals infördes 2015. Förbudet omfattar ett område på cirka 600 meter i höjdled, och horisontellt inom en cirkel med radien drygt 1,8 kilometer.
Förbudet gäller såväl flygplan som drönare, som ofta är utrustade med kamera: området runt Ringhals är klassat som skyddsobjekt med tillhörande fotoförbud.

Be takföretag att använda alternativ till drönare vid takinspektioner. Tack för visad förståelse!


Omvärldsläget

Elproduktion är en samhällsviktig funktion som är nödvändig för att upprätthålla samhällets grundläggande behov. Ringhals är därför är ett skyddsobjekt med bevakning dygnet runt.

Vår bevakningsstyrka är uppmärksam på vad som händer i Ringhals omgivning. Inte för att det förekommer konkreta hot mot Ringhals, men omvärldsläget gör att vi är uppmärksamma tecken på avvikelser från det normala. Vi har stärkt vår förmåga att hantera tänkbara händelser och att säkerställa säker och stabil drift av kärnkraftverket.

”Allmänheten är bästa spanare” brukar man säga. Det gäller även dig som närboende till Ringhals. Vi önskar att alla som gör iakttagelser som avviker från det normala omkring Ringhals område ringer vår bevakningscentral: 0340-66 73 69. Vid pågående brott så ska alltid larmnumret 112 kontaktas.

Som närboende till Ringhals är du säkert bekant med vår bevakningsstyrka och stöter på våra skyddsvakter i närområdet, till fots eller i bil. Ta gärna kontakt med dem om du uppmärksammat något ovanligt, eller undrar något. De finns här för din trygghet.

Tack för din samverkan!

MSB:s webbplats finns mer information som riktar sig till både företag och privatpersoner.

NSAD-4_hund.jpg


Nytt 400 kV ställverk och nya luftlinor

400 kV ställverket är gammalt och 400 kV-ledningarna inne på Ringhals område har varit med sedan respektive block togs i drift. De tre bolagen Svenska kraftnät, Vattenfall eldistribution AB och Ringhals AB samarbetar i en pågående modernisering. Arbetet pågår fram till 2023 för att skapa ett nytt robust ställverk och kraftledningar för Ringhals resterande livstid.

Under våren 2020 påbörjades arbeten på Ringhals område och på ställverksområdet. Det kan märkas en något ökad trafik på anslutande vägar och vissa arbetsmoment kan emellanåt medföra höjda bullernivåer. Alla arbeten med höjda buller nivåer är förlagda till dagtid.


Tester och arbetsinsatser som låter

Sådant som kan låta är när vi provkör våra reservkraftdieslar och testar högtalare eller ventiler. De arbeten som kan och får göras på dagtid lägger vi i möjligaste mån på normal arbetstid. Vissa lagstadgade tester genomförs oavbrutet under 24 timmar, medan andra tester måste ske utanför normal kontorstid för att inte påverka vår säkerhet. Vi beklagar den eventuella störning det här kan ge.

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals 3 och Ringhals 4 har halva sin möjliga produktion framför sig och vi räknar med att anläggningarna har en livslängd på 60 år.

 

Framtiden för Ringhals 1 och 2

Ringhals 2 togs ur drift vid årsskiftet 2019/2020 och Ringhals 1 vid årsskiftet 2020/2021.
Läs mer om avvecklingen av Ringhals 1 och 2

Utökat markförvar

Ringhals har i maj 2020 dragit tillbaka ansökan om ett ett utökat markförvar. Bakgrunden är att vi kommer att göra en bred översyn av hur stort behovet i framtiden är av deponi i vårt markförvar.

Kontaktperson

Anna Collin, presschef Ringhals
Anna Collin
Presschef och närboendekontakt
Kärnkraftverket Ringhals

Ringhals 1 och Ringhals 2 togs ur drift vid årsskiften 2020 respektive 2019.

Bränslebyte

Under revision stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll och tester.

Kor på äng framför Ringhals

Ett kärnkraftverk är en stor industri och påverkar miljön på olika sätt.