Kontakta oss

Ringhals närboende – goda grannar

Här har vi samlat information som vänder sig till dig som är granne och närboende till Ringhals.

Brev från Ringhals VD Björn Linde, juni 2020:

Bästa Ringhalsgranne,

Detta brev är ännu ett tecken på att inget är sig likt denna sommar. Som så många andra arrangemang ställs även Ringhals årliga sommarträff med närboende in. Vi tycker det är väldigt tråkigt eftersom sommarträffen är en för oss kär tradition och ett viktigt tillfälle att möta er.

På Ringhals har vi arbetat aktivt och intensivt med att förhindra spridning av coronaviruset. Som elproducent tillhör vi en av de verksamheter som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Vi har samma samhällsbärande uppdrag som sjukvård, kommunal service, livsmedelsförsörjning, med flera.

Som en försiktighetsåtgärd tar vi därför inte emot besökare på Ringhals. Våra sommaraktiviteter i Infocenter tar paus denna sommar. Du som närboende är självklart alltid välkommen att kontakta oss, vi finns på plats hela sommaren och nås på tel 020-66 20 10 eller info.ringhals@vattenfall.com.  Jag skickar med en kort uppdatering vad som hänt och är på gång på Ringhals.

Vi tillönskar en riktigt vacker och härlig sommar och hoppas kunna bjuda in som vanligt nästa år. Var rädda om dig och de som står dig nära!

Med vänlig hälsning

Björn Linde
VD, Ringhals AB

Händer på och runt Ringhals

Här kommer en kort sammanfattning om vad som sker på Ringhals och annat som kan vara bra att veta:

  • 2019 var Ringhals näst bästa år genom tiderna, 28 TWh fossilfri elproduktion etc. Det är vi mycket stolta och glada över!
  • Alla sommaraktiviteter som guidade visningar, turer med eltåget, barnaktiviteter och konstvandringar tar i år paus med anledning av coronasituationen. Vi ser fram emot att välkomna er sommaren 2021 igen. Vi kommer istället berätta om Ringhals digitalt: titta in på visitringhals.se och Facebook.
  • I samarbete med Svenska Kraftnät och Vattenfall Eldistribution genomgår ställverket norr om anläggningen en modernisering. Arbetena kommer pågå fram till 2023 och ge oss ett nytt robust ställverk och kraftledningar.
  • Renoveringsarbetena i Videbergshamn beräknades vara klara till årsskiftet 2019 men har blivit försenade och kommer fortsätta till slutet av 2020. Dock är de bullriga bilningsmomenten klara. Nu arbetar dykare i hamnen och emellanåt kommer en betongbil med leverans. I juli månad gör arbetena uppehåll.

Ringhals 1

Årets avställning har förlängts på grund av låga marknadspriser, men ”ettan” är nu återstartadc. 2020 är anläggningens sista år i drift, den 30 december stänger produktionen för gott.

Ringhals 2

Ringhals 2 gick i mål 30 december i fjol efter 44 år i samhällets tjänst. Anläggningen är nu avställd och förbereds för avveckling. Under våren gav Mark- och miljödomstolen tillstånd för nedmontering och rivning, den startar i större skala under 2022.

Ringhals 3

Årets revision har genomförts enligt plan, vi räknar med att återstarta 2 juli. Den nya säkerhetshöjande oberoende härdkylningen provkörs och tas i drift vid årsskiftet.

Ringhals 4

Årets revision startar 22 juli för att göra anläggningen redo för ännu en driftsäsong. Även här görs den sista installationen av oberoende härdkylning.

Kontakt

Följ oss gärna på Facebook (RinghalsKKV) och här på närboendesidan. Kontakta oss på tel 020-66 20 10, e-post info.​ringhals@​vattenfall.​com. 

Pågående arbeten och projekt:

Nytt 400 kV ställverk och nya luftlinor

400 kV ställverket är gammalt och 400 kV-ledningarna inne på Ringhals område har varit med sedan respektive block togs i drift. De tre bolagen Svenska kraftnät, Vattenfall eldistribution AB och Ringhals AB samarbetar i en pågående modernisering. Arbetet pågår fram till 2023 för att skapa ett nytt robust ställverk och kraftledningar för Ringhals resterande livstid.

Under våren 2020 påbörjas arbeten på Ringhals område och på ställverksområdet. Det kan märkas en något ökad trafik på anslutande vägar och vissa arbetsmoment kan emellanåt medföra höjda bullernivåer. Alla arbeten med höjda buller nivåer är förlagda till dagtid.

Tester och arbetsinsatser som låter

Sådant som kan låta är när vi provkör våra reservkraftdieslar och testar högtalare eller ventiler. De arbeten som kan och får göras på dagtid lägger vi i möjligaste mån på normal arbetstid. Vissa lagstadgade tester genomförs oavbrutet under 24 timmar, medan andra tester måste ske utanför normal kontorstid för att inte påverka vår säkerhet. Vi beklagar den eventuella störning det här kan ge.

 

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals 3 och Ringhals 4 har halva sin möjliga produktion framför sig och vi räknar med att anläggningarna har en livslängd på 60 år.

 

Pålarbete under Ringhals kaj

Arbetet med att fräscha upp pålarna under Ringhals kaj har pågått i omgångar sedan september 2014 när vädret och vattennivån tillåter. Det är gamla slitna isskydd, plåtklädda betongcylindrar som skyddar kajens pålar, som vattenbilas bort. Ett tidsödande arbete som delvis utförs av dykare under vattnet. Enligt mätningar utförda med kvalificerad utrustning överstiger bullret inte de villkor satta av mark- och miljödomstolen. Parallellt så monteras och gjuts det fast nya ishylsor på de bearbetade pålarna. Arbetet beräknades vara klart till årsskiftet 2019 men har blivit försenat och kommer fortsätta till slutet av 2020. Arbete med vattenbilningsutrustning gör uppehåll under juli månad.

Framtiden för Ringhals 1 och 2

Ringhals 2 togs ur drift vid årsskiftet 2019/2020 och Ringhals 1 kommer att tas ur drift vid årsskiftet 2020/2021.
Läs mer om avvecklingen av Ringhals 1 och 2

Utökat markförvar

Ringhals har i maj 2020 dragit tillbaka ansökan om ett ett utökat markförvar. Bakgrunden är att vi kommer att göra en bred översyn av hur stort behovet i framtiden är av deponi i vårt markförvar.

Kontaktperson

Ann-Sophie Gustavsson, sponsringsansvarig Ringhals
Ann-Sophie Gustavsson
Sponsringsansvarig & närboendekontakt
Kärnkraftverket Ringhals

Ringhals 1 och Ringhals 2 tas ur drift vid årsskiften 2020 respektive 2019.

Bränslebyte

Under revision stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll och tester.

Kor på äng framför Ringhals

Ett kärnkraftverk är en stor industri och påverkar miljön på olika sätt.