Kontakta oss

Ringhals närboende – goda grannar

Här har vi samlat information som vänder sig till dig som är granne och närboende till Ringhals.

Högtflygande kontroller

Nu i september inspekterar Vattenfall kraftledningarna i området runt Ringhals med hjälp av helikopter. Tillstånd för flygningen har beviljats av Transportstyrelsen.

Besiktningen kommer att ske under perioden 4 september till 2 oktober och kan äga rum dagtid mellan kl 10-16.

Fakta flygförbud: 
Det råder flygförbud över och runt Ringhals sedan 15 oktober 2015 . Förbudet omfattar ett område på cirka 600 meter i höjdled och horisontellt inom en cirkel med radien drygt 1,8 kilometer. Förbudet gäller även drönare.

Tester och arbetsinsatser som låter

Sådant som kan låta är när vi provkör våra reservkraftdieslar och testar högtalare eller ventiler. De arbeten som kan och får göras på dagtid lägger vi i möjligaste mån på normal arbetstid. Vissa lagstadgade tester genomförs oavbrutet under 24 timmar, medan andra tester måste ske utanför normal kontorstid för att inte påverka vår säkerhet. Vi beklagar den eventuella störning det här kan ge.

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Det förekommer ökad trafik under bygget av oberoende härdkylning på Ringhals 3 och 4.

Fler transporter till Ringhals

Bygget av oberoende härdkylning, OBH, på Ringhals 3 och 4 påbörjades under hösten 2018. Med anledning av det förekommer fler transporter än normalt till Ringhals framöver. Bygget av OBH drar igång med markarbeten och efter årsskiftet börjar man med byggnaderna, två stycken, en för vardera block. OBH ska vara infört senast vid årets slut 2020 för fortsatt drift efter 2020 enligt myndigheten SSM:s krav. För Ringhals del är planen att det ska vara klart efter revisionerna 2020.

Bullermätning

2019 års bullerkartläggning visar att ljudnivåerna ligger inom tillåtna riktvärden och är något lägre än föregående år. Mätningarna och tillhörande beräkningar utfördes i början av juni. Under maj 2018 bytte Ringhals 3 ut transformatorer vilket kan förklara det minskade bidraget av buller till omgivningen. Transformatorerna har lägre ljudeffektnivåer än de föregående.

Pålarbete under Ringhals kaj

Arbetet med att fräscha upp 45, av cirka 200, pålar under Ringhals kaj har pågått i omgångar sedan september 2014 när vädret och vattennivån tillåter. Det är gamla slitna isskydd, betongcylindrar, runt pålarna som vattenbilas bort med eldrivna verktyg. Ett tidsödande arbete som delvis utförs av dykare under vattnet. Enligt mätningar utförda med kvalificerad utrustning överstiger bullret inte gränsvärdet satt av Länsstyrelsen. Parallellt gjuts nya isskydd på de bearbetade pålarna. Arbetet beräknas vara klart 2019.

Framtiden för Ringhals 1 och 2

Ringhals 1 och 2 kommer att tas ur drift 2020 respektive 2019 i samband med de årliga översynsperioderna, revisionerna. Ringhals AB inleder därför samråd med myndigheter, närboende och andra som kan vara berörda.
Läs mer om avvecklingen av Ringhals 1 och 2

Utökat markförvar

Den 13 september 2016 höll Ringhals sitt första samråd om ett utökat markförvar. Läs ett referat från samrådsmötet och en beskrivning av hur markförvaret fungerar.

Kontaktperson

Erika Lek, närboendekontakt Ringhals
Erika Lek
Närboendekontakt
Kärnkraftverket Ringhals

Ringhals 1 och Ringhals 2 tas ur drift vid årsskiften 2020 respektive 2019.

Bränslebyte

Under revision stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll och tester.

Kor på äng framför Ringhals

Ett kärnkraftverk är en stor industri och påverkar miljön på olika sätt.