Leverantör

SUA – säkerhetsskyddad upphandling

Om leverantör ges tillgång till säkerhetskänslig verksamhet eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan säkerhetsskyddsavtal behöva tecknas.

Om leverantör har underleverantörer som också ges tillgång till verksamhet/information så ska berörd anläggning ha säkerhetsskyddsavtal med varje sådan underleverantör. Detta gäller underleverantörer i alla led.

Fyra vägar till krav på att säkerhetsskyddsavtal ska tecknas

  • Utförande av viss verksamheter
  • Tillträde till vissa platser på anläggningen
  • Tillgång till vissa IT-system
  • Tillgång till viss information

Vid bedömt behov av SUA-avtal ska ledning för företag och övriga berörda personer uppfylla nedanstående krav.

De krav som ska uppfyllas är:

  • Säkerhetsprövning
  • Webbutbildning Säkerhetsskydd, Fysiskt skydd och informationssäkerhet
  • Sekretessförbindelse 

Checklista

Här är en checklista att följa.

Kvinna som håller i ett papper

Du hittar mer information om ovan på sidan Tillträde:
Tillträde Forsmark
Tillträde Ringhals

Kontaktpersoner

SUA-handläggare
Ringhals
Tillträdesfunktionen
Forsmark

Relaterad information

Scanning av passerkort

Innan du kan komma in och jobba på Ringhals behöver vi olika intyg från dig.

Deltagare på utbildning på Ringhals

Läs mer om vilka utbildningar som krävs för att få tillträde till och arbeta på Ringhals.

Ett gäng Ringhals-medarbetare kring ett bord utomhus

Här får du information om hur du når oss på Ringhals per telefon, brev eller e-post.