Produktion

Revision på Ringhals

Under revisionerna stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra anläggningarna redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Mer än tusen personer brukar vara engagerade i en revision. Några hundra av dem har Ringhals som sin arbetsplats året runt. Övriga hyrs in från externa företag – många från närområdet men också långväga kärnkraftsspecialister från utlandet.

Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering för de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el.

Avställningarna sker vanligtvis främst under perioden maj till september, eftersom energibehovet då är mindre i Sverige.

Planerade revisioner 2021

Ringhals 3: 24 maj–20 juni
Ringhals 4: 28 juli–9 september

Revisionstiderna kan komma att ändras. För senaste information se Nord Pool:
Nord Pool

Relaterad information

Två man som arbetar med säkerhet på Ringhals

Vårt mål är att vara bland de främsta kärnkraftverken i världen när det gäller säkerhet.

Ringhals får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare.

Reaktor på Ringhals

På Ringhals pågår arbete med att bygga oberoende härdkylning, OBH.