Elektricitet för en fossilfri tillvaro

Avveckling av fossilbaserade källor

Idag finns elektricitet överallt och är en förutsättning för att våra hem, industrier och samhällen ska kunna fungera. Men det innebär inte att vi är framme vid mållinjen. Tvärtom finns det fortfarande många områden där fossilfri energi kan användas för att avvecklingen av fossila bränslen ska kunna ske på ett smidigt sätt. Vägen mot elektrifiering skiljer sig åt beroende på bransch och region och olika europeiska länder startar från olika utgångspunkter.

När det gäller uppvärmning domineras den europeiska marknaden fortfarande av fossila bränslen såsom olja, gas och kol. Under andra hälften av 1900-talet var det i vissa länder kostnadsminskningar – inte klimatfrågor – som drev omställningen till elektricitet. I Sverige skedde till exempel omställningen från olja till fossilfria energikällor, såsom elektriska värmepumpar, som en följd av oljekrisen under 1970-talet och Sverige har idag den största andelen förnybar energi inom värmeproduktion i hela EU.

Inom transportsektorn har å andra sidan återgången till elbilar och ellastbilar nästan helt och hållet drivits av efterfrågan på hållbara lösningar. Elbilar är fortfarande något dyrare än traditionella bensin- eller dieseldrivna bilar, men marknaden förändras snabbt. I Norden som helhet är en tredjedel av alla nya privatägda fordon eldrivna och Norge går i spetsen för utvecklingen med stora investeringar i laddningsinfrastruktur. I Sverige har försäljningen av privata elbilar ökat med 50 procent 2017–2018.

Potentialen hos elektrifiering är även fördelaktig inom andra transportsätt. Det gäller både för de transportsätt som till stor del redan är eldrivna, som till exempel järnvägstransport (50 procent av tågen i Tyskland är fortfarande dieseldrivna), och för de som har varit svårare att elektrifiera med dagens teknik, det vill säga flygfart. Inom flygindustrin är biobränslen och eldrivna jetmotorer några exempel på möjliga lösningar som för utvecklingen framåt. Produktionen av små eldrivna flygplan har redan kommit igång trots svårigheten med att tillverka tillräckligt små och lätta batterier.