Elektricitet för en fossilfri tillvaro

Direkt och indirekt elektrifiering

Direkt elektrifiering innebär att energi-, kraft- eller värmekällor ersätts med fossilfri elektricitet. Dieseldrivna fordon ersätts med eldrivna, gasdrivna värmepannor ersätts med elvärme och inom en snar framtid kan kanske även jetbränsledrivna flygplan ersättas med eldrivna.

Indirekt elektrifiering innebär att elektricitet inte används för att ersätta fossila bränslen direkt utan används i stället i industriella processer. När fossilfri elektricitet transformeras till vätgas bildas en positiv bieffekt, energin blir nämligen lättare att lagra och transportera. Denna egenskap kommer att spela en allt större roll i framtiden när en större del av energimixen kommer från flexibla, fossilfria energikällor, såsom vindkraft. Lagring av vätgas innebär i grund och botten att man har tillgång till ett gigantiskt batteri.