Elektricitet för en fossilfri tillvaro

Elektrifiering inom nya sektorer

Det är inte bara fortsatt direkt elektrifiering av uppvärmning och transporter som erbjuder stora fördelar, det finns även en stor potential hos indirekt elektrifiering när det gäller att minska utsläppen från de industribranscher med mest utsläpp.

Tillsammans med våra partner har vi potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med 30 procent. Om vi antar att dessa lösningar även går att implementera i andra europeiska länder och globalt, är potentialen ännu större. Befintlig teknik gör det möjligt att introducera elektrifiering inom nya branscher. Miljövänlig vätgas (tillverkad av elektricitet och vatten) och koldioxid kan användas i tillverkningen av polymerer som används i produktionen av allt från plastmaterial till kolfiber, vilket innebär att processen inte avger några koldioxidutsläpp. Koldioxid fångas tvärtom upp under processens gång. Inom jordbrukssektorn finns en stor potential i omelektrifieringen av konstgödselproduktionen, förutom de framsteg som redan skett i form av elektrifiering av jordbruksfordon och reducerade koldioxidutsläpp inom energisystem.