Elektricitet för en fossilfri tillvaro

Koldioxidfri energiförsörjning

Historiskt sett har elektrifiering varit en viktig drivkraft för produktivitet och effektivitet, men huvudintresset i dag är dess potential att minska koldioxidutsläppen som leder till klimatförändring. Elektricitet kan användas för att minska eller eliminera koldioxidutsläppen på tre sätt: genom en koldioxidfri energiförsörjning, genom direkt elektrifiering och genom indirekt elektrifiering, huvudsakligen av industriprocesser.

Fossilfri energiförsörjning är en förutsättning för att elektrifiering ska kunna leda till minskade koldioxidutsläpp. Det innebär till exempel att koleldade kraftverk ersätts med fossilfria energikällor såsom vindkraft, solkraft, vattenkraft och kärnkraft. Följaktligen är länder som redan har en till stor del fossilfri energiförsörjning väl lämpade att gå i spetsen för denna utveckling.