Minska industrins koldioxidutsläpp

Cementa och Vattenfall bedriver banbrytande arbete inom tillverkning av fossilfritt cement

Fossilfritt cement är på gång.

Rubriker om klimatförändringarna är vår nya vardag. Det är lätt att känna sig överväldigad, men stora framsteg är på gång. När till exempel konventionella bränslen byts ut mot fossilfri el kan det drastiskt minska utsläppen från uppvärmningsprocessen i samband med cementtillverkning.

Inom ramen för CemZero-projektet har det svenska cementföretaget Cementa, som ingår i Heidelberg Cement Group, och Vattenfall genomfört en förstudie om elektrifierad cementtillverkning. Målet är att kunna tillverka cement med noll koldioxidutsläpp år 2030, vilket skulle leda till en femprocentig minskning av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

CemZeros vision är elektrifierad cementtillverkning som försörjs av fossilfri energi

Efterfrågan på cement för byggande av nya vägar, lägenheter, broar och hamnar fortsätter öka, och tekniska framsteg är oerhört viktiga för att drastiskt minska utsläppen från cementtillverkningen. Elektrifiering inom industrin är en viktig del i omställningen mot ett hållbart samhällsbyggande.

CemZero-partnerskapet inleddes 2017 när Cementa och Vattenfall satte igång en förstudie där syftet var att undersöka genomförbarheten när det gällde att elektrifiera cementtillverkningsprocessen. Cementa hade redan arbetat för att minska utsläppen från sin tillverkning, vilket hade lett till en 15 % lägre klimatpåverkan jämfört med det globala genomsnittet, men såg behovet av att utforska ett mer radikalt teknikskifte.

Målet med CemZero-projektet är att byta ut traditionella bränslen inom cementtillverkningen mot fossilfri el.

Pilotstudien från 2017 bekräftade att elektrifiering är ett hållbart alternativ. Med utgångspunkt från dessa resultat beslöt Cementa och Vattenfall i januari 2019 att fortsätta med sitt samarbete kring CemZero-projektet genom att undersöka möjligheterna att bygga en pilotanläggning för en klimatsmart och hållbar cementtillverkningsprocess i Sverige. Energimyndigheten har också varit viktig för projektets framgångar och har varit med och finansierat genomförbarhetsstudien.

Nyheter om Cementa-samarbetet

Cementas fabrik i Slite
Pressmeddelande
2019-01-30

Vattenfall och Cementa satsar på nästa steg mot klimatneutralt cement

Vattenfall och Cementa fortsätter arbetet med att komma åt fem procent av Sveri...

Pressmeddelande
Två medarbetare framför Cementas fabrik i Slite
Cementa
Pressmeddelande
2017-06-29

Vattenfall och Cementa satsar på nollutsläpp

Cementa och Vattenfall inleder en förstudie kring elektrifierad cementtillverkning med mål...

Pressmeddelande

Mer om Cementa

Läs mer om byggmaterialföretaget Cementa, som ingår i den internationella koncernen Heidelberg Cement.

Flygbild på Cementas fabrik i Degerhamn. Foto: Cementa

Relaterad information

Ståltillverkning på en av SSAB:s fabriker. Foto: SSAB
SSAB

I partnerskap med LKAB och SSAB arbetar Vattenfall för fossilfri stålproduktion.

Två Preem-medarbetare på ett raffinaderi. Foto: Preem
Preem

Vätgasanläggning – ett steg mot fossilfrihet med Preem.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Rör i ett kraftverk

Våra insatser för att minska koldioxidutsläppen är mycket omfattande och skiftande.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.