Hur ser tidplanen ut för projektet?

Q:

Hur ser tidplanen ut för projektet? 

A:

2021 planerar vi ett avgränsningssamråd enligt Miljöbalken. Samrådet omfattar myndigheter, kommuner, föreningar, organisationer och allmänhet.

Syftet med samrådet är:
• Att samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning.
• Att den miljökonsekvensbeskrivning som ska göras under 2021 ska få lämplig omfattning och detaljeringsgrad.

Under åren 2021 och 2022 genomförs olika geotekniska undersökningar av havsbotten och den marina miljön.

Under förutsättning att tillstånd erhålls och att investeringsbeslut kan fattas, beräknas bygget av parken Kattegatt Syd kunna börja 2028 och stå färdig 2030.

Se även: Frågor och svar