Hur ser tidplanen ut för projektet?

Q:

Hur ser tidplanen ut för projektet? 

A:

Projektet har genomfört ett avgränsningssamråd enligt Miljöbalken mellan 8 januari och 19 februari 2021. Samrådet omfattade myndigheter, kommuner, föreningar, organisationer och allmänhet. Läs mer om samrådet här.

Projektet går nu in i en analys- och utvärderingfas av de yttranden och synpunkter som inkommit under samrådsfasen.

Under kommande år genomförs olika geotekniska undersökningar av havsbotten och den marina miljön.

Under förutsättning att tillstånd erhålls och att investeringsbeslut kan fattas, beräknas bygget av parken Kattegatt Syd kunna börja 2028 och stå färdig 2030.

Se även: Frågor och svar