Hur kan jag påverka i tillståndsprocessen?

Q:

Hur kan jag påverka i tillståndsprocessen för vindkraftsparken?

A:

Det är alltjämt en hel del tillstånd som återstår. Det är Vattenfalls självklara ambition att begränsa negativa miljöeffekter så långt som möjligt. För den skull har ett flertal samråd genomförts, där olika konsekvenser diskuteras och värderas. Berörda sakägare ska naturligtvis se till att relevant villkor kopplas till tillstånden. Om man anser att ett beviljat tillstånd är felaktigt, finns i många fall möjlighet att överklaga.

Se även: Frågor och svar