Hur ser tidplanen ut för projektet?

Q:

Hur ser tidplanen ut för projektet?

A:

Under 2018–2020 sker främst arbete med återstående tillstånd: villkorsändringar, markavtal, ledningsrätt, tillstånd för vattenverksamhet.

Åren 2019 och 2020 genomförs arkeologiska undersökningar samt kompletterande geofysiska och geotekniska undersökningar. Upphandling av anläggningen sker 2021–2022. Slutligen sker tillverkning och installation 2022–2024.

Se även: Frågor och svar