Hur ser tidplanen ut för projektet?

Q:

Hur ser tidplanen ut för projektet?

A:

Fram till cirka 2022 sker främst arbete med återstående tillstånd: villkorsändringar, markavtal, ledningsrätt, tillstånd för vattenverksamhet etc.

Åren 2020 och 2022 genomförs arkeologiska undersökningar samt kompletterande geofysiska och geotekniska undersökningar. Upphandling av anläggningen sker 2023–2024. Slutligen sker tillverkning och installation 2024–2027.

Se även: Frågor och svar