Varför återstartar?

Q:

Varför återstartar Vattenfall projektet nu?

A:

Projektet erhöll 2006 av regeringen tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon att inom ett specificerat område vid Kriegers flak, i södra Östersjön, uppföra och driva en vindkraftpark med högst 128 vindkraftverk, med en totalhöjd om högst 170 meter. Energimarknadsinspektionen gav projektet nätkoncession för växelströmsanslutning till ställverken i Arrie och Trelleborg. Denna koncession överklagades men regeringen fastställde den vid ett beslut 2016. Vidare har projektet tecknat markavtal med omkring en tredjedel av berörda markägare.

Med dessa tillstånd finns nu möjlighet att fortsätta tillståndsprocessen med bland annat ledningsrätt och miljötillstånd för sjökabeln, samt återstående markavtal.

Se även: Frågor och svar