Varför vill Vattenfall ansluta en exportkabel?

Q:

Varför vill Vattenfall ansluta en exportkabel till utlandet, en så kallad interconnector?

A:

En interconnector är en anslutning som binder samman elsystemen i två länder och som kan användas för export-import av el. Redan tidigt i projektutvecklingen av Kriegers flak undersöktes möjligheten att ansluta parken även till Tyskland. Det framkom att det vore en fördel för projektet med två anslutningar, exempelvis minskar man risken för produktionsbortfall till följd av ett kabelbrott. Den extra kostnaden kan finansieras av att kabeln även kan användas för export-import av elektricitet mellan de två länderna, när vindkraftsproduktionen inte är maximal. När Vattenfall nu projekterar det danska Kriegers flak är det än mer naturligt med en sådan anslutning.

Se även: Frågor och svar