Hur kan jag stoppa vindkraftsparken?

Q:

Hur kan jag stoppa vindkraftsparken?

A:

Det är alltjämt en hel del tillstånd som återstår. Det är Vattenfalls självklara ambition att begränsa negativa miljöeffekter så långt som möjligt. För den skull kommer ett flertal samråd att genomföras, där olika konsekvenser diskuteras och värderas, liksom olika skadebegränsande åtgärder.

Berörda sakägare ska naturligtvis se till att relevant villkor kopplas till tillstånden. Om man anser att ett beviljat tillstånd är felaktigt, finns i många fall möjlighet att överklaga.

Se även: Frågor och svar